Publikationer och artiklar

Böcker

1. Svensson, B, (1996), Pundare, jonkare och andra – med narkotikan som följeslagare, akademisk avhandling, Stockholm: Carlssons
2. Svensson, B, Svensson, J & Tops, D, (1998), Att komma för sent så tidigt som möjligt, Om prevention, ungdomskultur och narkotika. NAD-publikation 34/ 1998
3. Svensson, B, (2001), Vård bakom låsta dörrar. Lunden, ett LVM-hem för kvinnor. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse, rapport nr 1 2001
4. Svensson, B, (2003), Knarkare och plitar – Tvångsvården inifrån. Stockholm: Carlsson bokförlag
5. Svensson, B, (2005), Heroinmissbruk. Lund: Studentlitteratur
6. Svensson, B, (2007), Pundare, jonkare och andra, 3 uppl., Stockholm: Carlsson bokförlag
7. Svensson, B, (2008), Rymmare. Stockholm: Carlsson bokförlag
8. Svensson, B, (2012) Narkotikapolitik och narkotikadebatt. Lund: Studentlitteratur
9. Johnson, B, Richert, T & Svensson, B, (2017) Alkohol- och narkotikaproblem. Lund: Studentlitteratur
10. Svensson, B, Karlsson, P (2018) Missbruk av heroin och andra opioider. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar i svenska tidskrifter

1. Svensson, B & Svensson, E, (1972), Sjömansstrejken 1933: Bakgrund, förlopp och konsekvenser, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 2
2. Svensson B. (1994) Färghållare, kranar och nynasare – bland narkomaner i Malmö. Social Forskning 1994;9(1)
3. Svensson, B. (1995), Om fält och forskning, Socionomen 3/1995
4. Svensson, B. (1997), Ett slags karriär, Socialpolitik 2-3 1997
5. Svensson, B. (1998), Bilden av narkomanen, Oberoende 1-2, 1998
6. Svensson, B. (1998), Järngängets uppgång och fall, Socionomen, 4/1998)
7. Svensson, B. (1998), Stjärnglans över drogerna, Socialpolitik 3/1998
8. Svensson, B, (2000,) Socialbyråarbetet i närgången granskning, Socionomen 2/2000
9. Svensson, B, (2001), Om jag inte får gå ut så river jag stället – om tvångsvård av kvinnliga narkomaner, Socionomen 5/2001
10. Lalander, P, Svensson, B, (2001), När heroinet kom till stan, Alkohol & Narkotika 4/2001
11. Svensson, B. (2002), Nollvision för narkotikaöverdoserna, Alkohol & Narkotika 3/2002
12. Svensson, B. (2002), Myter och fakta om överdoser, Alkohol & Narkotika 6/2002
13. Svensson, B. (2003), Tvångsvård utan verkligt innehåll, Socialpolitik 3/2003
14. Svensson, B. (2004), Vägen in i narkotikamissbruk, Socialt Perspektiv 1-2, 2004
15. Antoniusson, E-M, Kristiansen, A, Laanemets, L, Svensson, B & Tops, D. (2006), Vad ska vi ha forskningsöversikter till? Alkohol & Narkotika 1/2006
16. Svensson, B. (2007) Fråga Lund är ett passerat stadium. Praktik & Teori, 2007:01
17. Svensson, B. (2009) Droger, sex och ungdomar. Socionomen 3/2009
18. Svensson, B. (2009) I skydd av avskildheten skedde supandet och lägenhetsbråken. Socionomen 8/2009
19. Svensson, B. (2013) I natt sticker jag. Om rymningar med olika förtecken. Axess 4/2013.
20. Svensson, B. (2014) Narkotikapolitik på en pråm i Nyhavn. Gränslös 1/2014
21. Nilsson, F, Svensson, B. (2014) Öresundsregionen – Ett narkotikapolitiskt tvärdrag. Gränslös 1/2014
22. Svensson, B. (2014) Så används cannabis. Alkohol & Narkotika 2/14

Artiklar i internationella tidskrifter

1. Svensson, B, (1997), Livet som narkoman, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 4/1997
2. Svensson, B, (1999), Narkotikahjulet, Rus & Avhengighet, 3/1999
3. Svensson, B, (1999), Vården är en del av narkotikapolitiken, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 4-5/1999
4. Lalander, P, Svensson B, (2000), Research with a Cultural-anlytical Perspective, i Nordic Studies on Alcohol and Drugs, English Supplement, 2000
5. Lalander, P, Svensson B, (2000), Ett kulturanalytiskt perspektiv, i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 5-6 2000
6. Svensson, B, (2001), Om rymningar inom den svenska tvångsvården, i. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 3/2001
7. Svensson, B, (2005), Om sprutrum från svensk horisont, i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 1/2005
8. Kristiansen, A, Svensson, B (2005), En nedrustad narkomanvård ur brukarnas perspektiv, i Nordisk social arbeid 3/2005
9. Richert, T, Svensson, B (2008), Med livet som insats – injektionsmissbruk, risktagande och överdoser, i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 5/2008
10.Svensson, B (2010) Clients’ experiences of escapes – an inavoidable feature of compulsary treatment? Nordic Studies on Alcohol and Drugs 1/2010
11. Svensson, B, Andersson, M (2012) Involuntary discharge from medication-assisted treatment for people with a heroin addiction – patients’ experiences and interpretations. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2/2012
12. Skårner, A, Svensson, B (2013) Amphetamine use and sexual practices. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 5/2013
13. Svensson, B (2014) Svensk narkotikapolitik på reträtt. Rus & Samfunn 1/2014
14. Blankers M, Frijns T, Belackova V, Rossi C, Svensson B, et al. (2014) Predicting Cannabis Abuse Screening Test (CAST) Scores: A Recursive Partitioning Analysis Using Survey Data from Czech Republic, Italy, the Netherlands and Sweden. PLoS ONE 9(9): 1-11.
15. Skårner, A, Månsson, SA & Svensson, B, (2017)  ”Better safe than sorry”: Women´´´s stories of sex and and intimate relationships on the path out of drug abuse. Sexualities 20 (3)
17. Richert, T, Johnson, B & Svensson, B, (2017) Being av Parent to an Adult Child with Drug Problems. Negative Impact on Life Situation, Health and Emotion. Journal of Family Issues 39 (8)
18. Johnson, B, Richert, T & Svensson, B, (2017) Parents as victims of property crime committed by their adult children with drug problems. Results from a self report study. Journal of Victimology 24 (3)

Forskningsrapporter

1. Svensson, B & Norén A, (1978), Tunga narkotikamissbrukare i Malmö, Malmö: Socialförvaltningen, stencil
2. Svensson, B, (1988), Utdelningen av sprutor till narkomaner i Malmö och Lund, Lund: Meddelanden från Socialhögskolan 1988:6
3. Svensson, B & Giertz, A, (1989), Hur gick det sedan? En efterundersökning av 88 personer som vårdades på behandlingshem 1986-87, Malmö: Malmö socialförvaltning
4. Svensson, B. (1993), Boendebasen i Kristianstad, en utvärdering. Lund: Meddelanden från Socialhögskolan 1994:1
5. Svensson, B & Svensson, J (1997), Nya missbruksmönster och ungdomskultur. Rapport till nordiska ministerrådets narkotikakommitté, juni 1997
6. Svensson, B. (1997), Zefs i Örkelljunga – en utvärdering av ett öppenvårdsprojekt, opublicerad stencil, Örkelljunga kommun
7. Johansson, P & Svensson, B, (1999), Socialt arbete utan pekpinnar. En utvärdering av ett öppenvårdsprojekt för familjer i Åstorp och Örkelljunga, Lund: FOU Skånes skriftserie 1999:5
8. Tops, D, Veldhoen, G, Svensson B, (2001), The Drug Policy of the Netherlands and Sweden – how do they compare?, Bryssel: European Parliament, Civil Liberties Series, Libe 113 EN
9. Kristiansen, A, Svensson, B, (2004) Narkomani och byråkrati går inte ihop. Livsvillkor och vårderfarenheter hos kvinnor och män som använder narkotika. Stockholm: Mobilisering mot narkotika
10. Svensson, J, Svensson, B, (2005) Speed – om svenska ungdomars erfarenhet av narkotika utomlands. Stockholm: Mobilisering mot narkotika
11. Antoniusson, E-M, Kristiansen, A, Laanemets, L, Svensson, B & Tops, D. (2005). Sprutbytesfrågan. En granskning av en forskningsgenomgång om effekter av sprutbytesprogram. Lund: Meddelanden från Socialhögskolan 2005:1.
12. Sjölander, J, Svensson, B, (2008) Svenska hemlösa och missbrukare i Köpenhamn, Mobilisering mot Narkotika
13. Svensson, B, Björkhagen Turesson, A, (2008) Bättre missbruksvård i Malmö? En utvärdering av ASI-lanseringen inom socialtjänsten och utarbetandet av strategi och handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö. Malmö: Malmö högskola, Hälsa och samhälle.
14. Svensson, B, (2009) Problem amphetamine and methamphetamine use in Sweden, related consequences and responses. I  2009 National Report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point, Swedish National Institute of Public Health.
15.Svensson, B, Nordegren, J, 2012, Granskning av Alkohol- och drogsektionen i Karlskrona. Karlskrona kommun.

Antologibidrag

1. Hjälm, B, & Svensson, B, (1980), Motivationsarbete, i Stofmisbruk i Norden, Oslo: Nordiska rådets NU-serie B 1989:12
2. Elmér, Å (red), Kristensson, H , Sandström, L, Svensson, B, Ågren, G, (1991), Missbruk. En handbok för social utbildning, Uddevalla: Sober
3. Svensson, B. (1998), Missbrukare, i Denvall, V & Jacobsson, T (red), ”Vardagsbegrepp i socialt arbete”, Stockholm: Norstedts juridik
4. Svensson, B, (1999), Att vårda unga missbrukare, i Alkohol och narkotika – politik, vård och dilemman. Socialvetenskapliga forskningsrådets konferens 12-13 april 1999
5. Svensson, B. (1999), Misbrugere, i Denvall, V & Jacobsson, T (red), ”Hverdagsbegreber i socialt arbejde”, Köpenhamn: Hans Reizels Forlag
6. Svensson, B, (2000), Speedfreaks, junkies and others, i Fountain, J (ed), Understanding and responding to drug use: the role of qualitative research, Luxembourg: EMCDDA Scientific Monograph Series No 4
7. Svensson, B, (2000), Den paradoxala narkotikafrågan, i Johnsson, E. et al (red), Narkotikamissbruk, Lund: Studentlitteratur
8. Svensson, B, (2002), En jämförelse mellan tvångsvård för män och för kvinnor.  Om tradition, modernitet, maskulinitet och femininitet inom tvångsvården, i Leissner, T, Hedin, U-C, ”Könsperspektiv på missbruk”,  Stockholm: Bjurner och Bruno
9. Lalander, P, Svensson, B, (2002), Ungdomar, normer och alkoholprevention, i Andréasson, S, (red) Den svenska supen i det nya Europa, (Folkhälsoinstitutet)
10. Svensson, B, (2003), Dolda talanger, i Carlsson, T, Oförtrutet. Bildande yttringar från tjugo års bokutgivning. Stockholm: Carlssons
11. Svensson, B, (2004), Narkomanvården – en trendkänslig vårdform? i Magnusson, F & Plantin, L, Mångfald och förändring i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur
12. Svensson, B, (2004), Kan man med tvång få människor att sluta missbruka rusmedel?  i Kolfjord I och Widding-Hedin L (red.), Hälsans sociala villkor, Lund: Bokbox Förlag
13. Jönsson, H, Laanemets, L, Svensson, B, (2004), Om sårbarhet och svaghet i forskning, i Jönsson, H, red, En kompanjonbok till forskningsetik och perspektivval, Lund: Studentlitteratur
14. Svensson, B, (2005), Varför fortsätter män och kvinnor att använda narkotika? i Hilte, M, red, Kön, behandling och kunskap – om olika vägar ut ur missbruk och social marginalisering. Lund: Studentlitteratur
15. Johnson, B. Svensson, B, (2006), Metadonkonflikten, i Denvall, V, och Vinnerljung, B, Nytta & Fördärv – Socialt arbete i kritisk belysning, Stockholm: Natur och Kultur
16. Svensson, B, (2007) Why do man and women continue to use drugs? i red. Smutek, M, Kappl, M, Social Work Client. Metamorphoses. Hradec Kralove: Gaudeamus
17, Svensson, B. (2009) Using ethnographic methods in treatment research – some remarks. I Jenner, H, Segraeus, V, Evidence and Practical Knowledge in Substance Abuse Treatment. Växjö: Växjö University Press
18. Svensson, B. (2011) Narkotika i ett framtidsperspektiv. I Missbruket, kunskapen, vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga. Stockholm: SOU 2011:6
19. Skårner, A, Svensson, B. (2012) Rusmedel och sex. i red. Plantin, L, Månsson,S-A. Sexualitetsstudier. Malmö: Liber
20. Smith-Solbakken, M, Sagvaag, H, Svensson, B, Wallin Weihe, H-J. (2012) Bruk av kokain i tannlegebehandling. I Jacobsen, G, Wallin Weihe, H-J.  Anders Sandvig og Maihaugen. Stavanger: Hertervig Akademisk
21. Svensson, B. (2014) Det finns inga enkla lösningar. I Almqvist, K, Gröning, L, Mot en ny drogpolitik. Stockholm: Axel och Margaret AX:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Recensioner

1. Svensson, B, (2013) Vård & ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält av Johan Edman. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 5/2013

Förord i

Lalander, P, 2001, Hela världen är din, en bok om unga heroinister. Lund: Studentlitteratur
Johnson, B, 2005,  Metadon på liv och död : en bok om narkomanvård och narkotikapolitik, Lund: Studentlitteratur