Publikationer och artiklar

Böcker

1. Svensson, B, (1996), Pundare, jonkare och andra – med narkotikan som följeslagare, akademisk avhandling, Stockholm: Carlssons
2. Svensson, B, Svensson, J & Tops, D, (1998), Att komma för sent så tidigt som möjligt, Om prevention, ungdomskultur och narkotika. NAD-publikation 34/ 1998
3. Svensson, B, (2001), Vård bakom låsta dörrar. Lunden, ett LVM-hem för kvinnor. Stockholm: Statens Institutionsstyrelse, rapport nr 1 2001
4. Svensson, B, (2003), Knarkare och plitar – Tvångsvården inifrån. Stockholm: Carlsson bokförlag
5. Svensson, B, (2005), Heroinmissbruk. Lund: Studentlitteratur
6. Svensson, B, (2007), Pundare, jonkare och andra, 3 uppl., Stockholm: Carlsson bokförlag
7. Svensson, B, (2008), Rymmare. Stockholm: Carlsson bokförlag
8. Svensson, B, (2012) Narkotikapolitik och narkotikadebatt. Lund: Studentlitteratur
9. Johnson, B, Richert, T & Svensson, B, (2017) Alkohol- och narkotikaproblem. Lund: Studentlitteratur
10. Svensson, B, Karlsson, P (2018) Missbruk av heroin och andra opioider. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar i svenska tidskrifter

1. Svensson, B & Svensson, E, (1972), Sjömansstrejken 1933: Bakgrund, förlopp och konsekvenser, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 2
2. Svensson B. (1994) Färghållare, kranar och nynasare – bland narkomaner i Malmö. Social Forskning 1994;9(1)
3. Svensson, B. (1995), Om fält och forskning, Socionomen 3/1995
4. Svensson, B. (1997), Ett slags karriär, Socialpolitik 2-3 1997
5. Svensson, B. (1998), Bilden av narkomanen, Oberoende 1-2, 1998
6. Svensson, B. (1998), Järngängets uppgång och fall, Socionomen, 4/1998)
7. Svensson, B. (1998), Stjärnglans över drogerna, Socialpolitik 3/1998
8. Svensson, B, (2000,) Socialbyråarbetet i närgången granskning, Socionomen 2/2000
9. Svensson, B, (2001), Om jag inte får gå ut så river jag stället – om tvångsvård av kvinnliga narkomaner, Socionomen 5/2001
10. Lalander, P, Svensson, B, (2001), När heroinet kom till stan, Alkohol & Narkotika 4/2001
11. Svensson, B. (2002), Nollvision för narkotikaöverdoserna, Alkohol & Narkotika 3/2002
12. Svensson, B. (2002), Myter och fakta om överdoser, Alkohol & Narkotika 6/2002
13. Svensson, B. (2003), Tvångsvård utan verkligt innehåll, Socialpolitik 3/2003
14. Svensson, B. (2004), Vägen in i narkotikamissbruk, Socialt Perspektiv 1-2, 2004
15. Antoniusson, E-M, Kristiansen, A, Laanemets, L, Svensson, B & Tops, D. (2006), Vad ska vi ha forskningsöversikter till? Alkohol & Narkotika 1/2006
16. Svensson, B. (2007) Fråga Lund är ett passerat stadium. Praktik & Teori, 2007:01
17. Svensson, B. (2009) Droger, sex och ungdomar. Socionomen 3/2009
18. Svensson, B. (2009) I skydd av avskildheten skedde supandet och lägenhetsbråken. Socionomen 8/2009
19. Svensson, B. (2013) I natt sticker jag. Om rymningar med olika förtecken. Axess 4/2013.
20. Svensson, B. (2014) Narkotikapolitik på en pråm i Nyhavn. Gränslös 1/2014
21. Nilsson, F, Svensson, B. (2014) Öresundsregionen – Ett narkotikapolitiskt tvärdrag. Gränslös 1/2014
22. Svensson, B. (2014) Så används cannabis. Alkohol & Narkotika 2/14
23. Svensson, B, Skårner, A (2014) Sex och narkotika. Mäns erfarenheter under uppbrottsprocessen från ett drogmissbruk. Socialvetenskaplig tidskrift 2/2014.
24. Svensson, G, Svensson, B (2019) En drogscen präglad av samexistens. Alkohol & Narkotika 4/2019
25. Svensson, B (2020) Utredning banar väg för rusreform i Norge. Alkohol & Narkotika 1/2020

Artiklar i internationella tidskrifter

1. Svensson, B, (1997), Livet som narkoman, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 4/1997
2. Svensson, B, (1999), Narkotikahjulet, Rus & Avhengighet, 3/1999
3. Svensson, B, (1999), Vården är en del av narkotikapolitiken, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 4-5/1999
4. Lalander, P, Svensson B, (2000), Research with a Cultural-anlytical Perspective, i Nordic Studies on Alcohol and Drugs, English Supplement, 2000
5. Lalander, P, Svensson B, (2000), Ett kulturanalytiskt perspektiv, i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 5-6 2000
6. Svensson, B, (2001), Om rymningar inom den svenska tvångsvården, i. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 3/2001
7. Svensson, B, (2005), Om sprutrum från svensk horisont, i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 1/2005
8. Kristiansen, A, Svensson, B (2005), En nedrustad narkomanvård ur brukarnas perspektiv, i Nordisk social arbeid 3/2005
9. Richert, T, Svensson, B (2008), Med livet som insats – injektionsmissbruk, risktagande och överdoser, i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 5/2008
10.Svensson, B (2010) Clients’ experiences of escapes – an inavoidable feature of compulsary treatment? Nordic Studies on Alcohol and Drugs 1/2010
11. Svensson, B, Andersson, M (2012) Involuntary discharge from medication-assisted treatment for people with a heroin addiction – patients’ experiences and interpretations. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2/2012
12. Skårner, A, Svensson, B (2013) Amphetamine use and sexual practices. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 5/2013
13. Svensson, B (2014) Svensk narkotikapolitik på reträtt. Rus & Samfunn 1/2014
14. Blankers M, Frijns T, Belackova V, Rossi C, Svensson B, et al. (2014) Predicting Cannabis Abuse Screening Test (CAST) Scores: A Recursive Partitioning Analysis Using Survey Data from Czech Republic, Italy, the Netherlands and Sweden. PLoS ONE 9(9): 1-11.
15. Skårner, A, Månsson, SA & Svensson, B, (2017)  ”Better safe than sorry”: Women´´´s stories of sex and and intimate relationships on the path out of drug abuse. Sexualities 20 (3)
17. Richert, T, Johnson, B & Svensson, B, (2017) Being av Parent to an Adult Child with Drug Problems. Negative Impact on Life Situation, Health and Emotion. Journal of Family Issues 39 (8)
18. Johnson, B, Richert, T & Svensson, B, (2017) Parents as victims of property crime committed by their adult children with drug problems. Results from a self report study. Journal of Victimology 24 (3)
19. Nordgren, J, Richert, T, Svensson, B & Johnson, B (2019) Say No and Close the Door? Codependency Troubles among Parents of Adult Children with Drug Problems in Sweden. Journal of Family Issues, Vol. 41 Issue 5
20. Svensson, B, Johnson, B & Richert, T (2020) Parents ´experiences of abuse by their adult children with drug problems. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Feb. 2020.
21. Johnson, B, Richert, T & Svensson, B (2020) Physical Violence and Property Damage towards Parents, Committed by Adult Children with Drug Problems. Journal of Family Violence. July 7. 2020.
22. Möller, K & Svensson, B (2020) Shop until you drop. Valuing Fentanyl Analogs on a Swedish Internet Forum. Journal of  Drug Issues. 1-15.2020.
23. Möller, K, Munksgaard, R & Svensson, B (2020) Fentanyl analogs on the Swedish webforum Flashback. Interest and the impact of scheduling. International Journal of Drug Addiction. Kommande.

Forskningsrapporter

1. Svensson, B & Norén A, (1978), Tunga narkotikamissbrukare i Malmö, Malmö: Socialförvaltningen, stencil
2. Svensson, B, (1988), Utdelningen av sprutor till narkomaner i Malmö och Lund, Lund: Meddelanden från Socialhögskolan 1988:6
3. Svensson, B & Giertz, A, (1989), Hur gick det sedan? En efterundersökning av 88 personer som vårdades på behandlingshem 1986-87, Malmö: Malmö socialförvaltning
4. Svensson, B. (1993), Boendebasen i Kristianstad, en utvärdering. Lund: Meddelanden från Socialhögskolan 1994:1
5. Svensson, B & Svensson, J (1997), Nya missbruksmönster och ungdomskultur. Rapport till nordiska ministerrådets narkotikakommitté, juni 1997
6. Svensson, B. (1997), Zefs i Örkelljunga – en utvärdering av ett öppenvårdsprojekt, opublicerad stencil, Örkelljunga kommun
7. Johansson, P & Svensson, B, (1999), Socialt arbete utan pekpinnar. En utvärdering av ett öppenvårdsprojekt för familjer i Åstorp och Örkelljunga, Lund: FOU Skånes skriftserie 1999:5
8. Tops, D, Veldhoen, G, Svensson B, (2001), The Drug Policy of the Netherlands and Sweden – how do they compare?, Bryssel: European Parliament, Civil Liberties Series, Libe 113 EN
9. Kristiansen, A & Svensson, B, (2004) Narkomani och byråkrati går inte ihop. Livsvillkor och vårderfarenheter hos kvinnor och män som använder narkotika. Stockholm: Mobilisering mot narkotika
10. Svensson, J & Svensson, B, (2005) Speed – om svenska ungdomars erfarenhet av narkotika utomlands. Stockholm: Mobilisering mot narkotika
11. Antoniusson, E-M, Kristiansen, A, Laanemets, L, Svensson, B & Tops, D. (2005). Sprutbytesfrågan. En granskning av en forskningsgenomgång om effekter av sprutbytesprogram. Lund: Meddelanden från Socialhögskolan 2005:1.
12. Sjölander, J & Svensson, B, (2008) Svenska hemlösa och missbrukare i Köpenhamn, Mobilisering mot Narkotika
13. Svensson, B & Björkhagen Turesson, A, (2008) Bättre missbruksvård i Malmö? En utvärdering av ASI-lanseringen inom socialtjänsten och utarbetandet av strategi och handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö. Malmö: Malmö högskola, Hälsa och samhälle.
14. Svensson, B, (2009) Problem amphetamine and methamphetamine use in Sweden, related consequences and responses. I  2009 National Report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point, Swedish National Institute of Public Health.
15. Svensson, B & Nordegren, J, 2012, Granskning av Alkohol- och drogsektionen i Karlskrona. Karlskrona kommun.

Antologibidrag

1. Hjälm, B, & Svensson, B, (1980), Motivationsarbete, i Stofmisbruk i Norden, Oslo: Nordiska rådets NU-serie B 1989:12
2. Elmér, Å (red), Kristensson, H , Sandström, L, Svensson, B, Ågren, G, (1991), Missbruk. En handbok för social utbildning, Uddevalla: Sober
3. Svensson, B. (1998), Missbrukare, i Denvall, V & Jacobsson, T (red), ”Vardagsbegrepp i socialt arbete”, Stockholm: Norstedts juridik
4. Svensson, B, (1999), Att vårda unga missbrukare, i Alkohol och narkotika – politik, vård och dilemman. Socialvetenskapliga forskningsrådets konferens 12-13 april 1999
5. Svensson, B. (1999), Misbrugere, i Denvall, V & Jacobsson, T (red), ”Hverdagsbegreber i socialt arbejde”, Köpenhamn: Hans Reizels Forlag
6. Svensson, B, (2000), Speedfreaks, junkies and others, i Fountain, J (ed), Understanding and responding to drug use: the role of qualitative research, Luxembourg: EMCDDA Scientific Monograph Series No 4
7. Svensson, B, (2000), Den paradoxala narkotikafrågan, i Johnsson, E. et al (red), Narkotikamissbruk, Lund: Studentlitteratur
8. Svensson, B, (2002), En jämförelse mellan tvångsvård för män och för kvinnor.  Om tradition, modernitet, maskulinitet och femininitet inom tvångsvården, i Leissner, T, Hedin, U-C, ”Könsperspektiv på missbruk”,  Stockholm: Bjurner och Bruno
9. Lalander & P, Svensson, B, (2002), Ungdomar, normer och alkoholprevention, i Andréasson, S, (red) Den svenska supen i det nya Europa, (Folkhälsoinstitutet)
10. Svensson, B, (2003), Dolda talanger, i Carlsson, T, Oförtrutet. Bildande yttringar från tjugo års bokutgivning. Stockholm: Carlssons
11. Svensson, B, (2004), Narkomanvården – en trendkänslig vårdform? i Magnusson, F & Plantin, L, Mångfald och förändring i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur
12. Svensson, B, (2004), Kan man med tvång få människor att sluta missbruka rusmedel?  i Kolfjord I och Widding-Hedin L (red.), Hälsans sociala villkor, Lund: Bokbox Förlag
13. Jönsson, H, Laanemets, L & Svensson, B, (2004), Om sårbarhet och svaghet i forskning, i Jönsson, H, red, En kompanjonbok till forskningsetik och perspektivval, Lund: Studentlitteratur
14. Svensson, B, (2005), Varför fortsätter män och kvinnor att använda narkotika? i Hilte, M, red, Kön, behandling och kunskap – om olika vägar ut ur missbruk och social marginalisering. Lund: Studentlitteratur
15. Johnson, B & Svensson, B, (2006), Metadonkonflikten, i Denvall, V, och Vinnerljung, B, Nytta & Fördärv – Socialt arbete i kritisk belysning, Stockholm: Natur och Kultur
16. Svensson, B, (2007) Why do man and women continue to use drugs? i red. Smutek, M, Kappl, M, Social Work Client. Metamorphoses. Hradec Kralove: Gaudeamus
17, Svensson, B. (2009) Using ethnographic methods in treatment research – some remarks. I Jenner, H, Segraeus, V, Evidence and Practical Knowledge in Substance Abuse Treatment. Växjö: Växjö University Press
18. Svensson, B. (2011) Narkotika i ett framtidsperspektiv. I Missbruket, kunskapen, vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga. Stockholm: SOU 2011:6
19. Skårner, A & Svensson, B. (2012) Rusmedel och sex. i red. Plantin, L, Månsson,S-A. Sexualitetsstudier. Malmö: Liber
20. Smith-Solbakken, M, Sagvaag, H, Svensson, B, Wallin Weihe, H-J. (2012) Bruk av kokain i tannlegebehandling. I Jacobsen, G, Wallin Weihe, H-J.  Anders Sandvig og Maihaugen. Stavanger: Hertervig Akademisk
21. Svensson, B. (2014) Det finns inga enkla lösningar. I Almqvist, K, Gröning, L, Mot en ny drogpolitik. Stockholm: Axel och Margaret AX:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Recensioner

1. Svensson, B, (2013) Vård & ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält av Johan Edman. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 5/2013

Förord i

Lalander, P, 2001, Hela världen är din, en bok om unga heroinister. Lund: Studentlitteratur
Johnson, B, 2005,  Metadon på liv och död : en bok om narkomanvård och narkotikapolitik, Lund: Studentlitteratur
Lalander, P 2016, Människor behöver människor – att lyssna till de misstänkliggjorda.