Ordlista

Ordlista[1]

acid LSD
afghan hasch från Afghanistan
A-lagare personer med företrädesvis alkoholmissbruk som uppehåller sig på offentliga platser
argot det kriminella språket
avtändning, avtänd den process när drogerna lämnar kroppen och man blir avtänd, dvs nykter (motsats – påtänd)
barbiturater äldre typ av lugnande medel och sömnmedel som numera inte skrivs ut, främst på grund av att de var så giftiga och användes vid självmord
beckna sälja
beng, bengaloo dum, inte klok
bensodiazepiner lugnande, sömngivande, ångestdämpande tabletter som t.ex. rohypnol,sobril, stesolid,  temesta,valium
blåsa, blåsning, att lura någon
braj hasch
brass hasch
bärsa, bärs öl
crack en typ av billigt kokain som röks
deala, dealare handla med narkotika,
dope heroin, också allmänt om narkotika
drift, drifta, driftig förmåga att försörja sig, framgångsrik
durka placera i isoleringscell
fix heroininjektion
fjuttad drogpåverkad
flabben munnen
flipp, flippa, flippad ett uttryck med vidlyftig användning som innefattar olika typer av avvikande beteende
fludder lugnande och sömngivande medel
fluktare en som vistas i prostitutionsmiljön för att titta på vad som tilldrar sig
flummare en person som tar lätt på det vanliga samhällets krav och som använder hasch
flyt när saker går ens väg
fubbick obegåvad person, dumskalle
fultjack bluffpreparat med låg eller ingen halt av narkotika
galle hasch
gno prostituera sig
gola, golbög att tjalla, en som tjallar
gräs marijuana
grön drogfri, icke kriminell
Harm reduction en gemensam beteckning för strategin att i första hand inrikta narkomanvården på att minska lidandet och skadorna för droganvändarna
hatt övre delen eller locket på ett kanylrör, används som måttenhet för heroin, delas in i fjärdedelar, ”kvartar”
hepatit gulsot, en allvarlig leverinflammation som kan läka ut men som ibland blir kronisk (inkapslad)
hibernalare en person som går på hibernal, en stark antipsykotisk medicin som påverkar rörelsemönstret
Hinsan, Hinseberg riksanstalt för kvinnor med långa fängelsestraff
hooked ”fast” på heroin dvs fysiskt och psykiskt beroende
holk haschpipa, rökbit av hasch
horse, horsare heroin, heroinist
hölster, hylster kanylrör, används som måttenhet för heroin tillsammans med hattar, det går fem kvartshattar på ett hölster
jidder struntprat eller krångel i största allmänhet
joint marijuanacigarett
jonk, jonkare, junk heroin, heroinist
kabbe kapslar som innehåller heroin eller amfetamin
kanyl sprutspetsen till en injektionsspruta
kick den första omedelbara lustkänslan vid narkotikainjicering
kirra ordna, rätta till
kitt hasch
klydd skånska för ”problem”, motsatsen till flyt
knall, knallstransport plötslig överföring från ett fängelse till ett annat
knarka, knarkare att använda narkotika
knuda en bit hasch
knullsil amfetamininjektion som tas i samband med samlag
kran langare
krimare kriminalpolis
kryssad dömd till sluten psykiatrisk vård
kvadda spä ut narkotika för att öka vinsten vid försäljning, förstöra
kvart, knarkarkvart lägenhet där narkomaner uppehåller sig och ofta narkotika finns till försäljning
kvidig gnällig, snål
kåk, kåkfarare fängelse, en som ofta sitter i fängelse
larmad drogpåverkad
libanes, libb hasch från Libanon
limma, limkuk ställa sig in, en som ställer sig in
lodare luffare, en person med slarvig klädsel
lovor pengar
lusing ett slag med öppen hand, örfil
lyst efterlyst
läggning avsättning för t.ex. stöldgods
löp en period av ständigt amfetaminintag, används också i en bredare betydelse för att beteckna sammanhängande händelser
macka narkotikainjektion, används i allmänhet om amfetamin
maja marijuana
malvax, malle amfetamin
maxad kraftigt påverkad av narkotika, även: kraftigt, häftigt, mycket
metadon syntetiskt morfinpreparat som ges för att ersätta heroin. Detta sker inom särskilda metadonprogram
mecka göra i ordning
meter tio streck på injektionssprutan, ett streck är en milliliter
morgonfix den första heroininjektionen på dagen
motivatör tjänsteman inom kriminalvården som har till uppgift att försöka intressera fångarna för behandling
mucka, muck bli fri från ett fängelsestraff eller tvångsvård
mula
naschen på rymmen
nerköp misslyckande
noja, nojig paranoia, känsla av att något obehagligt kommer att inträffa, (att ha) förföljelseidéer
nynas, nynasare att var ny, nykomling eller bara nyanländ
pache, page dum, omdömeslös
pendylare bedrägligt spel
piller tabletter i största allmänhet, särskilt bensodiazepiner
plit vårdare inom kriminalvården, fångvaktare
preludin amfetaminpreparat som på sextiotalet användes som bantningspreparat, förekommer ej numera
pulver amfetamin
pump injektionsspruta
pund, pundig att fastna i ett sterotypt beteende i samband med intag av amfetamin
pundare en som tar amfetamin
punka, punktering när injektionsnålen går rakt igenom venen och lösningen hamnar utanför, ger upphov till blödning och ev. infektion
påbackning förlängning av fängelsestraff pga. misskötsamhet
påsen, påssen i påsen finns amfetamin, att hålla i påsen innebär att man har amfetamin att sälja
påtändning påverkan av droger
robba råna
rohypnol, roppar, ryppar ett starkt sömnmedel som tillhör benzodiazepinerna och som används som ersättningsmedel för heroin och amfetamin
röka hasch
schappa ge sig av, rymma
sil amfetamininjektion
skjuts synonym till ”kick”, som används för att beskriva den första omedelbara lustkänslan vid narkotikainjicering
skyddet kriminalvårdens frivård, tidigare kallat Skyddskonsulenten
slå i sig injicera
smack vitt heroin från Gyllene triangeln i Asien
snedtändning narkotikarus på hasch, LSD eller amfetamin som har gått fel och ger ångest och/eller panik
snöa, snöa in ge sig hän åt ett rus eller en känsla
soc, socialen, suset socialbyrån
span spaning från polisens sida
spel bisarrt, förvirrat beteende
speed amfetamin
speedball en injektion där amfetamin eller kokain blandas med heroin
stas rem som dras åt för att stoppa blodflödet i armen i samband med injektion
straight, streit använder inte narkotika
stritan prostitutionsgatan
strul, strula amfetamin, svårigheter, att ställa till med problem
sug längtan efter drogen, på engelska ”craving”
svar man suger upp lite blod i sprutan för att kontrollera att nålen hamnat rätt i venen, därvid erhålles ett svar
synare tillsynsman, arbetsledare på fängelset
syra LSD
tjack, tjackare amfetamin, amfetaminist
tjalla skvallra, ange för polisen
torped en person som mot ersättning använder eller hotar med våld mot någon
torsk prostitutionskund, äv. fast på narkotika
torska åka fast
tripp LSD
trycka i sig injicera
vals, ta någon på valsen falskspel, lura någon
variant, ta en variant bluff, lura
vattna skvallra, synonym till gola och tjalla
verktyg injektionsspruta
volta fängelsestraff
värsting ungdomsbrottsling, en person som tillhör de värsta av sitt slag

 


[1]Sammanställningen utgår från ord som ej tillhör vardagsspråket, men som används i narkotikavärldarna i Malmö. De flesta, men inte alla förekommer i avhandlingen. När det gäller beteckningar på drogerna har jag bara tagit med ord som jag själv stött på. Tack till Harry, David, Berndt Hjälm, Tomas Karlström och Ossian Sunesson för hjälp med ord och förklaringar.