Artiklar som kan vara svåra att hitta på nätet

Artiklar

På nätet har det genom åren funnits många flera artiklar som jag har skrivit, men hemsidor förändras och det är en tidskrävande uppgift att hålla länkarna aktuella. Om det är någon av artiklarna som du är intresserad av och inte får fram dem genom att googla kan du skicka ett mail till mig så sänder jag artiklarna som pdf.  Mailadressen är bengt.svensson@mau.se

1. I ”Bilden av narkomanen ” visar jag, främst med utgångspunkt från filmerna ”Under ytan”, ”Pusher” och ”Trainspotting”, hur narkomanerna omväxlande beskrivs som skurkar, hjältar och offer. Bilden av narkomanen

2. ”Stjärnglans över drogerna – om kändisar och narkotika” diskuterar varför så många rockstjärnor också gjort sig kända som narkotikaanvändare.

Artikeln trycktes i Socialpolitik men finns inte kvar på webben. Men här Stjärnglans över drogerna

3. ”Att vårda unga missbrukare”. Vilken typ av vård är det som fungerar bäst? Socialvetenskapliga forskningsrådet har gett ut en bok med bidrag från en forskningskonferens om missbruk. Mitt bidrag handlar om vården av unga missbrukare.

4. Tidskriften Oberoende har ett stort reportage om ”Pundare, jonkare och andra” och också ett kort utdrag ur boken.
Inte tillgängligt för närvarande.

5. ”Narkotikahjulet” är en artikel om det intensiva narkotikamissbruket då hela livet domineras av jakten efter narkotikan. Från norska facktidskriften ”rus & avhengighet”, därför är artikeln delvis på norska.   Narkotikahjulet

6. ”Vården är en del av narkotikapolitiken”. Jag skrev artikeln efter att ledande tjänstemän och politiker hösten 1999 föreslagit nedläggning av Malmös enda klinik för avgiftning av narkomaner. Artikeln innehåller argument för narkomanvård, viktiga i tider av social nedrustning.

7. Den norska forskaren Evy Frantzen har skrivit en intressant bok ”Metadonmakt. Möte mellan narkotikabrukare och norsk metadonpolitik”. Min recension i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 3/2002 heter ”Brukarperspektiv på metadon”

8. Under rubriken ”Socialitet utan solidaritet” recenserar jag den norske forskaren Nicolay B. Johansens intressanta bok ”Tillit og svik i narkomiljoet” (2002). Min recension finns i facktidskriften ”rus og avhengighet” 3/2003.

9.  Narkomani och byråkrati går inte ihop. Livsvillkor och vårderfarenheter hos kvinnor och män som använder narkotika. Denna rapport skrev jag tillsammans med Arne Kristiansen våren 2003. Det är en skakande beskrivning av svensk narkomanvård ur klienternas synvinkel. MOB2004-1-narkomani-och-byrakrati-gar-inte-ihop

10. Artikeln ”Om jag inte får gå ut river jag stället” handlar om kvinnor med narkotikamissbruk som har fått tvångsvård i form av LVM.  Artikeln är från Socionomen. Om jag inte får

11. I en artikel i Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift tar jag upp frågan om sprutrum kan vara något för Sverige.

12. Våren 2005 publicerades debattboken ”Sprututbytesfrågan” av fyra personer med knytning till RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle). Den innehåller en forskningsgenomgång om sprutbytesprogrammens effekter. Tillsammans med forskarna Eva-Malin Antoniusson, Arne Kristiansen, Leili Laanemets och Dofl Tops har jag gjort en noggrann granskning av Kerstin Käll m.fl. forskningsgenomgång. Vi visar att genomgången är osaklig och tendentiös. Vår rapport ”Sprutbytesfrågan. En granskning av en forskningsgenomgång om effekter av sprutbytesprogram” finns i mars 2024 fortfarande på nätet.
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=531617&fileOId=625200

13. Forskargruppen har också publicerat en granskning av Käll m.fl. forskningsgenomgång i Alkohol & Narkotika 1/2006. ”Vad ska vi med forskningsgenomgångar till?”

14. Artikeln ”Fråga Lund är ett passerat stadium” som handlar om forskarens ställning som auktoritet i det moderna samhället är tryckt i Malmö högskolas tidskrift Praktik & Teori, 2007:01.

15. ”Svensk och dansk narkotikapolitik” belystes i ett intressant temanummer 2014 av Gränslös, en tidskrift som ges ut av Centrum för Öresundsstudier”. Professor Fredrik Nilsson och jag var redaktörer. Vi har skrivit en gemensam introducerande text och jag har också skrivit artikeln ”Narkotikapolitik på en pråm i Nyhavn”. Länken fungerar mars 2024.
Tidskriftsnumret finns här
http://cors.lu.se/publikationer/granslos

Svåråtkomliga artiklar kan beställas från mig om länk saknas

Här är exempel på artiklar som inte finns på nätet men som kan beställas från mig.

A. Den första handlar om fält och forskning, hur kan socialarbetare på fältet utvärdera sin verksamhet och vilken nytta kan de ha av forskare. Artikeln publicerades i Socionomen 3/1995 och heter Om fält och forskning

B. Vill du veta om kopplingen mellan Martin Dahlin och Vänsterpartiets korplag i fotboll ska du klicka här. Artikeln var ursprungligen publicerad i Vänsterpartiet i Lunds tidning Veckobladet.  Trots den trista titeln är det en av de roligaste artiklar jag har skrivit!
Tjugo år sedan VPK Lund fick idrottsförening

C. En liten recension av etnologiprofessorn Billy Ehns självbiografiska bok Frånvaron hittar du här. Den har varit införd i Socialvetenskaplig Tidskrift

D. Under rubriken ”När ändamålet helgar medlen” recenserar jag Lotta Thells bok om sin tid på ett kollektiv som arbetade med Hasselametodik. Boken heter Utan en tanke och recensionen är från Socionomen.

E. Sociologen Benny Henriksson disputerade på en avhandling om homo- och bisexuella mäns sexualitet, kärleksrelationer och familjer. Avhandlingen som bl.a. innehåller en empiriskt och metodmässigt mycket intressant fältstudie från videoklubbar skrev jag om i Socialvetenskaplig tidskrift 2/1995.

F. ”Men Amigan glömmer jag inte, lukten när den gick igång för första gången, skrivarprogrammets blåa bokstäver på den vita skärmen, spökrösten som kunde luras att prata något slags svenska, alla piratkopior med ruskiga spel och enerverande melodislingor som vi köpte av hemliga tonårsgrabbar, konstiga nyttoprogram som jag skaffade och aldrig fick att fungera…”

Citatet kommer från en krönika ur Socionomen 6/99. I den beskriver jag mina gamla datorer och i någon mån också min forskarkarriär. Charmen med gamla datorer

G. ”Ett slags karriär” handlar om haschförsäljaren Ralf. När Ralf säljer hasch står han i centrum för mångas intresse. När han slutar med försäljningen återgår han till att vara en bland många arbetslösa ungdomar. Artikeln från Socialpolitik 2-3/99. En slags karriär

H. När Leila Billqvist kom med en avhandling om socialbyråarbete läste jag den med stort intresse, eftersom jag själv har arbetat i flera år på socialbyrå. Det resulterade i en recension i Socionomen 2/2000 ”Socialbyråarbetet i närgången granskning”. Boken heter . Rummet, mötet och ritualerna.En studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet” och är utgiven av Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

I. Hur många narkotikamissbrukare fanns det i Malmö 1977? Den frågan ställde Alvar Norén och jag som då arbetade på Narkotikasektionen. Efter några månaders kartläggningsarbete hade vi svaret – 722 personer. Här kan rapporten ”Tunga narkotikamissbrukare i Malmö” hämtas. Tunga narkotikamissbr