Länkar

Länkar

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har en innehållsrik hemsida med bl.a. drogfakta, tidningsklipp och frågelåda.
http://www.can.se/

Titta också på tidskriften Socialpolitik som har mängder av intressanta artiklar i sociala frågor i sitt arkiv. På hemsidan kan du också se hur du prenumererar.
http://www.socialpolitik.com/

Kunskapskällar´n är Göteborgs stads förnämliga hemsida inom alkhohol- och narkotikaområdet.
http://www.kunskapskallarn.goteborg.se/

Svenska Brukarföreningen har en intressant hemsida med länkar till artiklar om metadonbehandling och inlägg från patienter m.m. http://www.svenskabrukarforeningen.se/

Min kollega Björn Johnson har en välskriven blogg om narkotikafrågor och också allmänpolitiska frågor.
http://stardustsblogg.blogspot.se/